Om oss

För ett attraktivt och levande centrum!

Skoghall Hammarö centrumförening verkar för ett levande centrum genom bland annat olika arrangemang.
Medlemmarna träffas en gång i månaden för att diskutera hur eventet ska läggas upp samt hur vi i övrigt kan hålla centrum levande och inbjudande. 
Vi anser det viktigt att vi har ett varierat utbud och behåller de mysiga butiker och serviceställen vi har i centrum idag.